Aspirerande rökdetektionssystem

Det finns ett antal metoder för att funktionstesta aspirerande rökdetektionssystem.  Ingen av dessa är specifikt utformade för syftet och som ett resultat av det får man ofta oförenliga resultat.

Det kan vara svårt att få tillgång till att prova aspirerande rökdetektionssystem, det innebär inte bara ett störningsmoment i verksamheten utan kan också kräva mycket tid och pengar för att ordna och utföra provningen. Vår Scorpion-lösning förändrar detta, den erbjuder en konsekvent och pålitlig metod för att utföra provningen utan de störningar och extra kostnader och tidsåtgång som vanligtvis hör ihop med provningen.

“Scorpion är en investering som snabbt kommer att löna sig…vi förlorar ingen värdefull föreläsningstid medan underhållet utförs”

– Chef för underhåll och tekniska tjänster, Goldsmiths

SCORP 2011 – aspirerande rökdetektionssystemprovare

Lämplig för:

Scorpions huvudenhet sitter permanent monterad i anslutning till ett samplingshål på samplingsröret på ett aspirerande rökdetektionssystem – vanligtvis i slutet på röret. Det behövs bara en huvudenhet för varje samplingsrör – oavsett hur många samplingspunkter man har.

 • Rök anpassad för funktionsprovning av aspirerande rökdetektionssystem.
 • Inställningsbar röktid för att passa kraven på det system som provas.
 • Passar för ljusspridning, partikelräkning och dimkammarteknik.
 • Transporttidsfunktionen möjliggör övervakning av systemets löpande prestanda.
 • Produktkod: SCORP 2011-001

Svårtillgängliga rökdetektorer är vanliga i de flesta byggnader. Scorpion har därför anpassats för många olika sorters platser – framförallt

 • Universitet
 • Sjukhus
 • Butiker
 • Banker
 • Flygplatser
 • Lagerbyggnader
 • Militärbaser

För mer information om att testa ditt aspirerande rökdetektionssystem eller om du har några frågor om Scorpion-produkterna, kontakta vårt supportteam som gärna hjälper dig.