Investera i din mest värdefulla tillgång: teknikern

Att leda ett team av servicetekniker och samtidigt hinna tillgodose alla kundernas behov kan vara en hektisk och ibland utmanande uppgift.  Som i alla branscher ligger fokus oftare på att få verksamheten att växa genom att behålla kunder och få nya uppdrag, vilket innebär att frågor som personalutbildning ofta hamnar långt ner på att göra-listan.

Men vikten av utbildning ska inte underskattas. Som chef (med underhållsansvar) vill du säkert försäkra dig om att ditt team av tekniker är uppdaterat när det gäller förändringar i standarder, lagstiftning, bästa praxis och produktkunskap.  För att åstadkomma det behöver du lägga tid och pengar på att investera i din värdefullaste tillgång, (brand)teknikern.
Det finns flera anledningar till att du bör se till att sådan utbildning för dina tekniker inte missas eller glöms bort.

Standarder

I Storbritannien uppdaterades BS5839 Part 1 senast 2013 med ett antal viktiga ändringar, däribland förändringar av definitionen av “behörig person” (brandtekniker). “Nödvändig utbildning” ersattes av “relevant och aktuell utbildning” vilket visar på att utbildning är ett fortlöpande åtagande som aldrig tar slut och det stämmer väl överens med tanken bakom CPD-programmet (fortlöpande yrkesutbildning).

CPD (fortlöpande yrkesutbildning)

CPD-krav är vanliga inom många yrkesområden och det börjar nu dyka upp fler CPD-certifierade utbildningar inom brandindustrin.  Vad som behövs är att fler företag som tillhandahåller tjänster inom utformning, installation, beställning och underhåll av brandsäkerhetssystem går med i CPD-programmet och åtar sig att följa det, så att de kan bevisa för sina kunder att de besitter den professionalism som kopplas ihop med CPD.    Så fundera lite på den tanken.  Det här är ett sätt att ta initiativ och att sticka ut i konkurrensen.

Produktutbildning

Många tillverkare (av brandutrustning) erbjuder utbildningar som oftast är gratis, vilket är ett utmärkt (och kostnadseffektivt) sätt att hålla sin produktkunskap “aktuell och relevant.”  Det är värt att ta en titt på tillverkarnas webbplatser för att se vilka former av utbildning som finns. Schemalagda kurser finns oftast tillgängliga och, om du har tillräckligt många tekniker som behöver utbildas, kan det hända att tillverkarens utbildningsansvariga är villig att komma till er och antingen hålla en standardutbildning eller en utbildning som är skräddarsydd efter dina behov. Återigen är det ofta gratis.  Ibland finns utbildningar tillgängliga i online-format vilket kan vara lättare att anpassa till ert fullspäckade schema och begränsar avbrotten i det vanliga arbetet.

Om de deltar i tillverkarnas produktutbildningar kommer dina tekniker känna större säkerhet i arbetet med de olika detektorer, paneler, larm, ljussignaler och den provutrustning som de stöter på dagligen.  Det kommer att hjälpa dem att fortsätta leverera bästa möjliga service till dina kunder och samtidigt visa att ni följer alla standarder.

Utbildning om standarder

Även om tillverkarnas produktutbildningar ofta omfattar standarder och ibland lagstiftning och trots att vissa är CPD-certifierade (fortlöpande yrkesutbildning), så bör godkända utbildningar om brandstandarder (BS5839) och lagstiftning – The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 – i första hand fås från en utbildningsleverantör som godkänts av tredje part och som har kvalificerade utbildare. De flesta branschorganisationer som omfattar arbete med bränder erbjuder någon typ av godkänd utbildning som omfattar standarder och lagstiftning gällande de centrala uppgifterna utformning, installation, beställning och underhåll av branddetektionssystem.

Utbildningar inom hälsa och säkerhet

The Health and Safety at Work etc. Act 1974 kräver att en arbetsgivare tillhandahåller all information, undervisning, utbildning och handledning som behövs för att säkerställa, i den utsträckning det är praktiskt genomförbart, de anställdas hälsa och säkerhet på arbetet. I detta fall dina servicetekniker.  (Ytterligare information finns på webbplatsen för den brittiska myndigheten för hälsa och säkerhet på arbetet - http://www.hse.gov.uk/pubns/indg345.pdf,)

En aktivitet som innebär större risker är när brandtekniker måste arbeta på högre höjder för att installera, kontrollera eller underhålla brandsystem. (UK Work at Height regulation of 2005 - http://www.hse.gov.uk/work-at-height/the-law.htm) Utbildning om alla typer av utrustning för åtkomst till höga platser missas ofta och det omfattar höjdåtkomststänger för provutrustning.  Som arbetsgivare kan du, om du inte följt kraven i “Work at Height Regulation of 2005”, hållas ansvarig om en olycka skulle inträffa.

Detectortesters (No Climb Products Ltd) tillhandahåller en kostnadsfri online-utbildning om “Säker användning av Solo-åtkomststänger”.  Utbildningarna är cirka 30-40 minuter och kräver att teknikern registrerar sig och loggar in för att få tillgång till utbildningsmaterialet. I slutet får man svara på ett antal flervalsfrågor. De som svarar rätt tilldelas ett certifikat.

Den som föredrar traditionella klassrumspresentationer av utbildningsmaterialet för personalen, behöver bara kontakta oss för ytterligare information.