Ta hand om uppladdningsbara batterisatser.

Ta hand om uppladdningsbara batterisatser. 150 150 Detector Testers

Som många bärbara verktyg och apparater nuförtiden drivs de flesta av NiMH- eller litium-batterier.  (NiCad-batterier har i stort sett ersatts för länge sedan).  Många av oss tänker inte på att uppladdningsbara batterier har en begränsad livslängd och så småningom kommer att behöva bytas ut.

Den typiska förväntade livslängden för litium- eller NiMH-batterisatser är runt 500 uppladdningar eller 2-3 år, efter det börjar tiden mellan laddningarna att minska efter hand som cellerna börjar brytas ner.

Hur du sköter dina uppladdningsbara batterisatser kommer också att påverka deras livslängd.

Framförallt är det en dålig idé att utsätta en batterisats som laddas för någon typ av extern värme. I bästa fall innebär det att livslängden förkortas eller att batterisatsen blir deformerad och helt oanvändbar.  I värsta fall kan det innebära en brandrisk!

Observera: Läs alltid instruktionerna för laddaren och var särskilt noga med att läsa varningarna gällande hälsa och säkerhet.  Vi tar alla laddningen av batterisatser för givet.

detectortesters

Solo 726 laddare och Solo 760 batteristavar

Vissa batteriladdare som Solo 726 (och den äldre Solo 725) som är specifikt utformade för att ladda de batteristavar och satser som används för att driva Testifire, Solo 460 värmeprovare och Scorpion har både en elnätsanslutning och en 12 volt DC.  Det betyder att batterisatserna antingen kan laddas när du är på väg i bilen eller skåpbilen eller när du är på plats.

Untitled

När man laddar en batterisats i bilen är det ganska vanligt att man lägger laddaren och batteriet i fotutrymmet i bilen och om det är kallt ute är kanske värmen i bilen inställd på det högsta läget och värme kommer ner i fotutrymmet.  Batteriet blir snabbt överhettat vilket kan leda till skador på cellerna eller i extrema fall till att batterisatserna blir deformerade.

Det finns många andra scenarion där ett batteri som laddas oavsiktligt placeras i direkt solljus, nära en värmekälla eller till och med laddas i en isolerad del av en väska, vilket också kommer att leda till att cellerna överhettas och att batterisatsen skadas samt att dess effektiva livslängd förkortas.

Nyare Solo 760 batteristavar har ett utskrivet tillverkningsdatum så att det är lättare att fastställa deras ålder och få en fingervisning om när man ska överväga att byta ut dem.  Du kan kontrollera varupartinumret på en Solo 760 batteristav och om det är lägre än W26729 betyder det att den tillverkades före 2010 och kan behöva bytas ut.