Scorpion rökdetektorsystem

Scorpion är lösningen för byggnader med svårtillgängliga detektorer. Den passar både punkt- och aspirerande rökdetektionssystem och säkerställer att alla detektorer kan testas, oavsett var de sitter.

Detektorer på svårtillgängliga platser måste fortfarande testas och det kan inte bara ta extra tid utan också innebära extra kostnader och missad arbetstid för personalen. Scorpion passar ett stor utbud av apparater.

Varför ska du använda Scorpion?

  • Testar detektorer som är svåra att komma åt
  • Perfekt för hisschakt, utrymmen under taket, säkra rum och höga tak
  • Sparar pengar – inga behov av ytterligare åtkomsutrustning eller personal från tredje part
  • Sparar tid – mindre tid behövs för att organisera och utföra tester
  • Uppfyller krav – säkerställer att alla detektorer kan provas i enlighet med standarder

Prata med en expert om Scorpion-utbudet

Hur fungerar det?

Scorpion huvudenhet installeras permanent bredvid en punktdetektor eller ett samplingshål på samplingsröret i ett aspirerande rökdetektionssystem (vanligtvis vid det samplingshål som är längst bort).

Rökgeneratorn är kopplad till en åtkomstpunkt som monterats på ett bekvämt lättåtkomligt ställe på marknivå. Funktionsprovning av detektorn kan sedan enkelt och säkert utföras genom att man kopplar en bärbar kontrollenhet (som bärs av teknikern) till en åtkomstpunkt.

Scorpion kan efterinstalleras på ett befintligt system eller installeras med nya system. Den tid och ansträngning som krävs för att installera Scorpion på ett befintligt system överskrids snabbt av den tid och ansträngning det tar att prova ett system utan Scorpion.

För mer information om hur man använder Scorpion, se videon eller ladda ner bruksanvisningen här.