Trutest: Detektorkänslighetsprovare

Detektorers känslighet kan förändras och gör det också. När det händer leder det till falsklarm, sena larm eller inga larm alls. Trutest är utformad för att mäta rökdetektorers känslighet snabbt, enkelt, exakt och professionellt.

Trutest fungerar genom att man för in testgas i detektorns ventiler och den drivs i ett slutet precisionskretslopp. Det mäter sedan nedsmutsning och förser användaren med information.

*Trutest finns inte tillgänglig i alla länder, kontakta oss för att få veta om den finns tillgänglig i din region.

Varför ska du använda Trutest?

  • Mäter detektorkänslighet
  • Batteridriven
  • Kalibrerade resultat i %/ft
  • Självkalibrerar automatiskt innan varje test
  • Passar de flesta detektorer
  • UL-certifierad

Prata med en expert om Trutest-utbudet

Hur fungerar det?

Trutest är lätt att sätta ihop, huvudenheten kopplas till en Solo-åtkomststång och sladdar används för att koppla huvudenheten till kontrollpanelen. Därefter väljer man detektortyp och profil på panelen och ett detektorkänslighetsprov kan påbörjas.

Röknivån ökas automatiskt tills detektorn börjar larma och då kan man stoppa provet för att läsa av resultatet.